img18_mam_non_song_ngu_sunflowers
Toddler
(18-36 tháng)
Chương trình học dành cho trẻ ở độ tuổi đang phát triển về nhận thức cũng như kỹ năng...
Toddler
img19_mam_non_song_ngu_sunflowers
Preschool
(24-36 tháng)
Chương trình học hướng đến sự phát triển toàn diện qua những cử chỉ, hành vi...
Preschool
img20_mam_non_song_ngu_sunflowers
Kindergarten
(36-48 tháng)
Chương trình học tạo điều kiện cho trẻ hình thành sự sáng tạo và tự lập trong học tập...
Kindergarten
img21_mam_non_song_ngu_sunflowers
PrePrimary
(48-60 tháng)
Bước ngoặt để trẻ trở thành một "người lớn", chuẩn bị bước vào lớp Một.
PrePrimary
Trước / Sau
Trường học (72 tháng)
Trẻ em trong Chương trình Trước & Sau giờ học tham gia vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi khi ở trường của chúng tôi.
Trước / Sau
Hoạt động ngoài trời
Thường xuyên
Các phần của kế hoạch bài học hàng tuần cũng có thể đưa trẻ em ra ngoài để có thêm niềm vui ngoài trời.
Hoạt động ngoài trời

Bạn đang quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về chúng tôi?

Cha mẹ hạnh phúc

Thời khóa biểu hàng ngày
>