Sunflowers

SUNFLOWER. – Trường Mầm Non Song Ngữ Quốc Tế
Giáo Dục Mầm Non Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Giáo Viên Chủ Nhiệm Mầm Non Tại Sunflowers Từ Năm 2010

Mầm non Song Ngữ Sunflowers tạo ra môi trường để tất cả các giáo viên phát huy được hết khả năng của mình. Bên cạnh những yếu tố “cần” như khả năng chuyên môn, khả năng sư phạm, các bằng cấp chứng chỉ đạt được, kinh nghiệm giảng dạy… Các yếu tố “đủ” cũng được Mầm non Song Ngữ Sunflowers xem xét hết sức kỹ lưỡng: lòng yêu trẻ, sự tận tâm, nhiệt huyết và tính trung thực.

Khối hành chính, giáo viên của Hệ thống trường mầm non Mầm non Song Ngữ Sunflowers gồm các chuyên gia Quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy phương pháp giáo dục Montessori tại các trường mầm non quốc tế và các nước trên thế giới. Bên cạnh đó còn có các cán bộ y tế, hành chính, kế toán và bộ phận tiếng Anh được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

>