You dont have javascript enabled! Please enable it!

Học phí

Bạn sẽ phải trả khoản phí nào?

Học Phí Tham Khảo

Học phí phải đóng trong 1 năm, không hoàn lại phí khi ốm đau, nghỉ lễ, nghỉ học tại trường mầm non.
Kindori
TODDLE: 18-24 tháng PRE-SCHOL: 24-36 tháng KINDERGARTEN: 36-48 tháng PRE – K PROGRAM: 48-72 tháng
 • Full Day (8:00 am - 6:00 pm)
 • $60.00
 • $120.00
 • $310.00
 • Half Day (8:00 am - 1:00 pm or 1:00 pm - 6:00 pm)
 • $25.00
 • $25.00
 • $250.00
 • Food Expenses (calculated by meal)
 • $3.00
 • $15.00
 • $15.00
 • Other Activities
 • $10.00
 • $25.00
 • $55.00
 • Full Day (8:00 am - 6:00 pm)
 • $60.00
 • $120.00
 • $310.00
 • Half Day (8:00 am - 1:00 pm or 1:00 pm - 6:00 pm)
 • $25.00
 • $25.00
 • $250.00
 • Food Expenses (calculated by meal)
 • $3.00
 • $15.00
 • $15.00
 • Other Activities
 • $10.00
 • $25.00
 • $55.00
 • Full Day (8:00 am - 6:00 pm)
 • $60.00
 • $120.00
 • $310.00
 • Half Day (8:00 am - 1:00 pm or 1:00 pm - 6:00 pm)
 • $25.00
 • $25.00
 • $250.00
 • Food Expenses (calculated by meal)
 • $3.00
 • $15.00
 • $15.00
 • Other Activities
 • $10.00
 • $25.00
 • $55.00
 • Full Day (8:00 am - 6:00 pm)
 • $60.00
 • $120.00
 • $310.00
 • Half Day (8:00 am - 1:00 pm or 1:00 pm - 6:00 pm)
 • $25.00
 • $25.00
 • $250.00
 • Food Expenses (calculated by meal)
 • $3.00
 • $15.00
 • $15.00
 • Other Activities
 • $10.00
 • $25.00
 • $55.00

Học phí mang tính tham khảo, để biết thêm chi tiết xin mời liên hệ tới số hotline: 0904 936 661

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA CON VÀO LỚP HỌC?

Quan tâm đến giáo dục mầm non tốt cho con bạn? Mầm non Sunflower là một quyết định đúng đắn!
error: Alert: Content selection is disabled!!